Information

Nidation


Vad händer vid Nidationen?

den nidation (Latin nidus = bo) hänvisar till implantering av det befruktade ägget i livmoderslimhinnan, mellan den sjätte och den 10: e dagen efter befruktningen.
Vid denna tidpunkt har blastocysten redan differentierats till embryoblast och kardoblast. Från strufoblasten frigör blastocyten enzymer som hjälper till att upplösa slemhinnan. Först då kan struphoblasten växa på buccal slemhinnan. Efter några dagar har blastocysten fullvuxen slemhinnan och fullbordat nidationen.
I början av nidationen förändras den hormonella balansen: moderkakan producerar det viktiga graviditetshormonet hCG (human chorionic gonadotropin), vilket i sin tur hämmar syntesen av progesteron i den gula kroppen. Progesteron stoppar u.a. menstruationscykeln så att inga andra mogna oocyter produceras - och eventuellt befruktas. Som ett resultat, under graviditeten finns det inga menstruationer.