I detalj

Självständighetsregel (3: e Mendeliska styret)


Definition och exempel - lätt förklarade

Enligt oberoende regeln ärvs oberoende två när de passerar en renhjärtad föräldergeneration. Funktionerna är fritt kombinerbara. Dessutom inträffar från F2-generationen nya funktionskombinationer.
I följande exempel skiljer sig de två individerna i föräldergenerationen både vad gäller svanslängd och hårfärg. Översikt över funktioner:
S = kort svans
s = lång svans
B = brun kappa
b = vitrock
I F1-generationen råder de dominerande allelerna i båda fallen, så att fyra bruna katter med kort svans förekommer. Redan i F2-generationen kombinerades alla funktioner och till och med helt nya typer av fysik dyker upp.

Exempel på självständighetsregeln