Andra

Pil - lövträd


Stående

namn: Willow
Latinskt namn: Salix
Antal arter: cirka 300 arter av pil
cirkulationsområdet: Norra halvklotet
frukt: ca 1 cm långa kapslar som innehåller flera frön
glansdagar: Mars - maj
höjd: 10 - 30 meter
ålder: 40-80 år
Barkens egenskaper: sprucken, rik på profilen, grå till brun
Träets egenskaper: mjukt trä
Platser för trädet: fuktig jord
blad: smala, ljusgröna blad

Intressant om betesmarken

Det artrika släget av pil (Salix) inkluderar cirka 300-400 olika arter, inklusive de som finns i Europa vit pil eller de som är infödda i Asien tårpil, Betar planteras ofta som erosionskontroll på grund av deras snabba tillväxt och det omfattande rotsystem som de kan träna på kort tid.
I nya livsmiljöer utan konkurrens är de tydligt överlägsna andra växter av deras tillväxthastighet. Å andra sidan är betesmarker i blandade lövskogar praktiskt taget frånvarande. Å ena sidan behöver betesmarkerna en hög ljusintensitet för att kunna växa, å andra sidan i genomsnitt når de bara en låg ålder (cirka 50 år), så att det inte finns någon möjlighet att etablera befintliga skogar.
Egypterna utnyttjade redan betesmarkens flexibla trä. Speciellt för fiske och basketverk är de långa grenarna lämpliga som nätfäste eller som en baslinje för korgar. Å andra sidan är pilen inte längre av stor vikt idag.

bilder