Valfritt

Zoologi


översikt

Från ålen till citronmallen ...

Den biologiska subdisciplinen för zoologi (forntida grekisk "zoon" = djur) handlar i alla avseenden om djuren. Dessa inkluderar struktur, utvecklingshistoria, utseende, reproduktion, livsmiljö, livsprocesser, ärftlighet och djurorganismernas beteende. Sällan talas därför om "djurvetenskap".
Detta djurleksikon introducerar de mest kända djuren från djurriket. Kort profiler med nyckelinformation om vikt, höjd, förväntad livslängd, kost och livsmiljö ger en allmän översikt. Efter det får du några intressanta fakta om varje djur. Detta avsnitt riktar sig främst till yngre gymnasieelever.