I detalj

Block av det periodiska systemet


Vilka är blocken i det periodiska systemet?

Beroende på antalet elektroner i elektronskalet (elektronkonfiguration) delas elementen i det periodiska systemet i block. För närvarande finns det fyra olika block med s-, p-, d- och f-blocken. G-blocket, som gäller superaktinoiderna, är för närvarande fortfarande hypotetiskt, eftersom inget motsvarande element ännu har detekterats.
Namnen på blocken härrör från utseendet på spektrallinjerna för de berörda atombanorna: skarpa, huvud, diffusa och grundläggande. Alla (teoretiskt) följande block benämns alfabetiskt (g-block, h-block, etc.).

blocket TitelElektroner i elektronskalettillhörande element
s blocketmax. 21: a och 2: a huvudgruppen och helium
p-blocketmax. 63 - 8: e huvudgruppen
d-blocketmax. 10alla tio undergrupper
f-blocketmax. 14Lantanider och aktinider
G-blocketmax. 18Superaktinoider (ännu inte upptäckt)


Video: Elektronkonfigurationer (Oktober 2021).